Sara was here.png

MAN

Forskning presenterad på Museum Anna Nordlander - MAN's Feministvecka på Instagram 2021

Screenprintat från SAOL - Svenska Akademiens Ordlista i syfte att synliggöra språkliga könsmaktstrukturer

Samt ett initiativ och förslag om att börja använda det gyllene ordet "en" istället för "man"